Algemene voorwaarden

Algemeen:
Josil is een online winkel voor cadeaus, miniaturen en speelgoed welke via www.josil.nl bezocht kan worden. Dit betekent dat de artikelen normaal gesproken via Postnl of eigen koerier verstuurd zullen worden. In overleg kunnen de artikelen ook afgehaald worden.

Toepasselijkheid:
Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Josil worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Josil ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Josil

Overeenkomsten:
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Josil. Josil is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Prijzen:
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Josil kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Verzendkosten:

 • De verzend- en verwerkingskosten van bestellingen binnen Nederland bedragen: € 6,95. Dit geldt als het om 1 pakket gaat en het gewicht onder de 10 kg is.
 • Voor pakketten tot 30 kg binnen Nederland tellen wij € 13,25 verzend- en verwerkingskosten.
 • Er zijn ook artikelen die door de brievenbus gaan, hier tellen wij binnen Nederland een bedrag van € 4,50 voor. 

Verzendkosten buitenland
U kunt bij ons ook vanuit Duitsland en Belgie bestellen. De verzendkosten voor zowel Duitsland als België zijn:

 • Pakketpost (<15kg) € 11,95

De verzend- en verwerkingskosten van bestellingen buiten Nederland, België of Duitsland zijn uitsluitend op aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op per mail: info@josil.nl

Josil behoudt het recht om de verzendkosten te wijzigen.

Betaling:
U kunt bij Josil op de volgende manieren betalen:

 • Via iDEAL
 • Contant bij afhalen (afhalen in overleg)
 • Vooruit betalen door middel van een overschrijving/telebankieren

Levering:

 • Josil streeft ernaar om bestellingen binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Hiertoe is Josil echter niet verplicht.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal Josil bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Josil zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 • De koper verplicht is de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via verkoop@josil.nl
 • De verzend- verwerkingskosten worden aan het eind van het bestelproces aangegeven.
 • Josil werkt met een real-time assortiment. Indien een artikel, om welke reden dan ook, niet meer voorradig is, dan zal Josil per e-mail contact met u opnemen. Dit artikel kan kosteloos geannuleerd worden. Josil zal de eventuele vooruitbetaling terugbetalen.
 • Wij verpakken al onze producten milieuvriendelijk voor de verzending.
 • Alle producten worden (indien van toepassing) als bouwpakket geleverd.
 • Wij verzenden niet op zon- en feestdagen.
Let op! Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Josil niet aansprakelijk.  
Alle kosten die ontstaan door een verkeerd afleveradres is voor rekening van de klant.

De bestellingen zullen worden verzonden door Postnl of onze eigen bezorgservice. De levering geschiedt in de meeste gevallen de dag nadat de artikelen door Josil zijn verstuurd.

Afbeeldingen:
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Josil gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Retourneren en afkoelperiode:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. 
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via verkoop@josil.nl. 
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 • Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten.
 • Het product kan alleen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd worden.
 • Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Josil zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzend- en verwerkingskosten aan u terugstorten. De verzend- en verwerkingskosten voor het retourneren zijn voor uw rekening en het pakket dient dan ook voldoende gefrankeerd te worden (indien dit niet het geval is wordt het mindering gebracht van het terug te betalen bedrag).
 • Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzend- en verwerkingskosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort.
 • Alle ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Josil kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail: verkoop@josil.nl. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.
 • Josil is gerechtigd geretourneerde artikelen te weigeren als het item of de doos beschadigd is, onderdelen ontbreken of hier het vermoeden toe bestaat.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen heeft Josil tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten buiten Nederland dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Josil heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

Klik hier om het retournerings- en herroepingsformulier te downloaden

Retouradres:
Josil
Hof 7
5768 RX Meijel

Annulering van uw bestelling:

 • Iedere bestelling kan, zonder opgave van redenen, worden geannuleerd binnen 14 dagen.
 • Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Josil kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail: verkoop@josil.nl. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.
 • Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos
 • Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren.
 • Indien Josil reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zal Josil de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. Josil zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzend- en verwerkingskosten aan u terugstorten. De verzend- en verwerkingskosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.
 • Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzend- en verwerkingskosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort.
 • Josil is gerechtigd geretourneerde artikelen te weigeren als het item of de doos beschadigd is, onderdelen ontbreken of hier het vermoeden toe bestaat.

Indien u de bestelling niet binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig.

Josil is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Klachten:
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@josil.nl

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Overmacht:
Josil heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit via e-mail aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Josil gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Privacy:
Josil respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Josil zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Josil gebruikt uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. Josil zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden (zoals pakketdiensten) ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. 

Aanbiedingen:
Alle in de webwinkel en elders vermelde aanbiedingen van de artikelen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum doch kan door Josil vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid:
Josil is niet verantwoordelijk voor schade of letsel, die het resultaat is van (verkeerd) gebruik van de producten. In geval van geschil wordt de afnemer verzocht zich tot Josil te wenden.

Josil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport of voor beschadiging en/of verlies van goederen tijdens verzending door Postnl of andere koeriersdienst.

Prijzen:
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Kopierecht:
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder toestemming van Josil.

Bedrijfsgegevens:

Josil
Adres: Hof 7
Postcode: 5768 RX Meijel
Telefoonnummer:  06-51 55 51 57 

Website:
www.josil.nl

E-mail algemeen:
info@josil.nl

Kvk Venlo: 13042588
BTW: NL160109336B01

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op met Josil.

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Typefouten, prijs- en assortimentwijzigingen voorbehouden.

Algemene voorwaarden vanaf 1 december 2015.
Hiermee komen de vorige Algemene Voorwaarden te vervallen.

Bijlage:

De wet verkoop op afstand

Artikel 46a
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a
overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
b
koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
c
overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het verrichten van diensten strekkende overeenkomst op afstand tussen een dienstverlener die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d
financiële dienst: iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen;
e
techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;
f
communicatietechniekexploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ter beschikking stellen van één of meer technieken voor communicatie op afstand aan verkopers of dienstverleners;
g
richtlijn: richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144);
h
richtlijn nr. 2002/65/EG: richtlijn nr. 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten (PbEG L 271).

 

Artikel 46b
1
Artikel 5 lid 3 is niet van toepassing op koop op afstand.
2
Deze afdeling is niet van toepassing op de koop op afstand:
a
die wordt gesloten met gebruikmaking van distributieautomaten of geautomatiseerde handelsruimten;
b
op een veiling.
3
De artikelen 46c-46e en 46f lid 1 zijn niet van toepassing op de koop op afstand van hoofdzakelijk levensmiddelen die worden afgeleverd aan de koper op diens woon- of verblijfplaats of werkplek door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

 

Artikel 46c
1
Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële oogmerk ondubbelzinnig moet blijken:
a
de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;
b
de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c
de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
d
voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
e
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
f
het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e;
g
indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
h
de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
i
voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de minimale duur van de overeenkomst.
2
Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, moeten aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in de onderdelen a en c-e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:
a
de gegevens, bedoeld in de onderdelen a-f van lid 1;
b
de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e lid 2;
c
het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een klacht kan indienen;
d
voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;
e
indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

 

Artikel 46d
1
Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.
2
In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
3
In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4
De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:
a
van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
b
van zaken die:
1
zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4
snel kunnen bederven of verouderen;
c
van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
d
van kranten en tijdschriften.

 

Artikel 46e
1
Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent.
2
In geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

 

Artikel 46f
1
Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
2
Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
3
Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 ten laste van de verkoper. De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis gegeven.

 

Artikel 46g
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van wie een betaalkaart frauduleus is gebruikt in het kader van koop op afstand, kan niet worden verplicht tot betaling van de hem als gevolg van dat frauduleuze gebruik in rekening gebrachte bedragen, behoudens voor zover dat gebruik een gevolg is van een omstandigheid die aan hem kan worden toegerekend. Het terzake reeds betaalde geldt als onverschuldigd betaald.

 

Artikel 46h
1
Aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf moeten bij het gebruik van de telefoon voor het doen van ongevraagde oproepen ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan het begin van elk gesprek duidelijk de identiteit van de verkoper, alsmede het commerciële oogmerk van de oproep worden medegedeeld.
2
Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie, ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitsluitend toegestaan, indien de desbetreffende persoon daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend onverminderd hetgeen is bepaald in lid 3.
3
Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van een zaak mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand met betrekking tot eigen gelijksoortige zaken, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.
4
Bij het gebruik van elektronische berichten ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
a
de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
b
een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.
5
Het gebruik van andere dan de in lid 2 genoemde technieken voor communicatie op afstand voor het overbrengen van ongevraagde communicatie of het doen van ongevraagde mededelingen, ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is toegestaan, tenzij de desbetreffende persoon te kennen heeft gegeven dat hij communicatie of mededelingen waarbij van deze technieken gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen.
6
Degene die ongevraagd communicatie overbrengt of mededelingen doet ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, neemt passende maatregelen om ten minste eenmaal per jaar de personen, bedoeld in lid 5, bekend te maken met de mogelijkheden tot het doen van een kennisgeving als bedoeld in lid 5. De bekendmaking kan via een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze plaatsvinden.
7
Aan de maatregelen, bedoeld in de leden 2 en 5, zijn voor de in die leden bedoelde personen geen kosten verbonden.

 

Artikel 46i
1
De artikelen 46b lid 2, 46c, 46d leden 1-3 en 4, onderdeel a, 46e en 46f leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die niet een financiële dienst zijn. De artikelen 46g-46h zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten op afstand tot het verrichten van diensten.
2
In afwijking van lid 1 zijn de in dat lid genoemde artikelen niet van toepassing op de overeenkomst op afstand:
a
tot het verrichten van diensten, die wordt gesloten met een telecommunicatie-exploitant door gebruikmaking van een openbare telefoon;
b
tot aanneming van werk die strekt tot de bouw van een onroerende zaak.
3
In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 46c-46e en 46f lid 1 niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreft, indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
4
In afwijking van lid 1 is artikel 46c lid 2 niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die in één keer worden verricht met behulp van een techniek voor communicatie op afstand en die in rekening worden gebracht door de communicatietechniekexploitant. Desalniettemin moet aan de wederpartij steeds het bezoekadres van de vestiging van de dienstverlener waar de wederpartij een klacht kan indienen, worden medegedeeld.
5
In afwijking van lid 1 is artikel 46d niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten:
a
waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de in artikel 46d lid 1, eerste en derde volzin, bedoelde termijn is verstreken;
b
betreffende weddenschappen en loterijen.
6
In geval van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten lopen de in artikel 46d lid 1, eerste en tweede volzin, bedoelde termijnen vanaf het sluiten van de overeenkomst.
7
Een beding in een overeenkomst op afstand tot het verrichten van financiële diensten dat de wederpartij belast met het bewijs ter zake van de naleving van de verplichtingen die krachtens richtlijn nr. 2002/65/EG op de dienstverlener rusten, is vernietigbaar.

 

Artikel 46j
1
Van deze afdeling kan niet ten nadele van de koper dan wel de wederpartij worden afgeweken.
2
Lid 1 is niet van toepassing op artikel 46f lid 1.
3
De toepasselijkheid op de overeenkomst van een recht dat de door de richtlijn nr. 97/7/EG respectievelijk richtlijn nr. 2002/65/EG voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe leiden dat de koper dan wel de wederpartij de bescherming verliest die hem krachtens de richtlijn nr. 97/7/EG respectievelijk richtlijn nr. 2002/65/EG wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de lid-staat van de Europese Unie of de andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.